ด.ต.สุรสิทธิ์ เจริญรุ่งรัตน์
ไวยาวัจกร วัดพระพุทธฉาย

            ด.ต.สุรสิทธิ์ เจริญรุ่งรัตน์ เกิดที่บ้านไก่จ้น ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2494 การศึกษา จบชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนแก่งคอย จบมัธยมปลายที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สระบุรี สถานภาพ สมรสแล้ว ภรรยาชื่อ นางระเบียบ สุวรรณศร มีบุตรี 2 คน คือ นางสาวขนิฐา เจริญรุ่งรัตน์ และ นางสาวนันทิยา เจริญรุ่งรัตน์ คนโต

สมัยเรียนอยู่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมชั้นมัธยมปีที่ 2 สามารถสอบชิงทุนของ เอเอฟเอส ได้อันดับที่ 72 ของประเทศไทยไปศึกษายังประเทศออสเตลีย กลับมาศึกษาจนจบปริญญาตรีที่เมืองไทย ส่วนคนที่ 2 เรียนโรงเรียนเดียวกันในปีต่อมาก็สอบชิงทุนของ ซี.อี.พี. ติดอันดับที่ 94 ของประเทศจนได้ไปศึกษายังประเทศนิวซีแลนด์ กลับมาเมืองไทยศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี ชีวิตรับราชการ ปี 2515 เข้าสอบโรงเรียนพลตำรวจที่จอหอ จ.นครราชสีมา จบออกมารับราชการครั้งแรกที่ สภ.อ.เมืองสระบุรี จนถึงปัจจุบันรวม 32 ปี โดยไม่ได้โยกย้ายไปไหน

ผลงานดีเด่น ระหว่างรับราชการ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นจนได้รับขั้นถึง 2 ขั้นติดต่อกันหลายปี 2542 ได้รับการคัดเลือกจากกองกำกับการตำรวจภูธรสระบุรี ไปอบรมหลักสูตรหัวหน้าสถานีตำรวจชุมชนที่ค่ายฤคทัยวัลย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จนจบหลักสูตรได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจชุมชน ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานหัวหน้าสถานีดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ปราบปรามยาเสพติด โจรผู้ร้าย จนพื้นที่ในตำบลสงบเงียบปลอดโจรผู้ร้ายและยาเสพติดและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในตำบลอย่างมาก จนปี 2543 ได้รับรางวัลสถานีชุมชนดีเด่น ต่อมาปี 2546 ได้งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในสมัยนายเฉลิม วงษ์ไพร เป็นนายก อบจ. สนับสนุนสร้างสถานีตำรวจชุมชนขึ้นมาใหม่โดยใช้งบประมาณ 500,000 บาท ด.ต.สุรศักดิ์ เจริญรุ่งรัตน์ ได้ใช้งบส่วนตัวซื้อแอร์ติดตั้งทำมุ้งลวด ระบบไฟฟ้าภายในสถานีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่เวรยามมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ผลงานที่สร้างชื่อเสียงดีเด่นเมื่อปี 2519 คดีคนร้ายบุกปล้นชิงเงิน 9 ล้านห้าแสนของธนาคารนครหลวงไทย สาขา อ.ท่าเรือ เหตุเกิดในท้องที่ของ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พ.ต.อ.บุญชู วังกานนท์ ผกก.กก.ภ.จ.สระบุรี (ตำแหน่งสมัยนั้น) เรียกตัวมาช่วยราชการออกติดตามคนร้ายจนสามารถจับกุมคนร้ายได้เงินของกลางคืนจนในที่สุดคนร้ายชุดนี้ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตไปแล้ว

ผลงานต่อมาในสมัย นายอภัย จันทนะจุลกะ เป็น ผวจ.สระบุรี คนร้ายขโมยรถแม็กโครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีไป ด.ต.สุรสิทธิ์ เจริญรุ่งรัตน์ ถูกเรียกตัวมาร่วมงานสืบหาคนร้ายอีกและไม่ผิดหวังสามารถติดตามคนร้ายและจับกุมได้พร้อมของกลางจนได้รับหนังสือชมเชยจาก นายอภัย จันทนะจุลกะ ผวจ.สระบุรี ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ในด้านสังคม ในสมัย ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี เป็นนายอำเภอเมืองสระบุรี (ปัจจุบันเป็น ส.ส.นครราชสีมา) ที่ว่าการอำเภอเมือง สร้างเสร็จใหม่ ด.ต.สุรสิทธิ์ บริจาคเงินส่วนตัวซื้อแอร์ติดตั้งให้ทางอำเภอ ด้านศาสนา ด.ต.สุรสิทธิ์ ได้ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายและทางอำเภอ ได้จัดงานประเพณีวัน มาฆะบูชา – วิสาขบูชา เวียนเทียนรอบเข้ารอยพระพุทธบาท โดยมีประชาชนจากที่ต่างๆ มาร่วมงานจำนวนมากมาย จนประสบความสำเร็จ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีเงินหมุนเวียนเข้ามาสู่ประชาชนตำบลหนองปลาไหล เศรษฐกิจดีขึ้นทุกปี งานต่อมาคืองานตักบาตรข้ามต้มลูกโยน มีแห่งเดียวในประเทศ โดยร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี อำเภอ วัดพระพุทธฉาย ส่วนราชการ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn