เชิญร่วมงานเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๓

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญและประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระพุทธฉาย

วันที่ ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๙.๐๐ น.  

 

โดยพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาครั้งนี้ จะมีพระมหาสินชัย ธมฺมโชโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่จะนำเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสวดมนต์เจริญภาวนา เเละร่วมเดินเวียนเทียนรอบเขาปถวี หรือเขาลม เพื่อความเป็นสิริมงคลเเก่ชีวิตต่อๆไป 

 

หมายกำหนดการ

๑๙.๐๐ น. ประกอบพิธีเวียนเทียน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn